top of page

Referat: Sara Wallin VD Chalmersstiftelsen på CING Talks den 7 feb 2024

Uppdaterat: 9 maj

LA Stockholm ordförande Dennis Norman hälsade ett 40-tal Chalmerister välkomna och introducerade Sara Wallin, VD för Chalmers Stiftelse.

Sara öppnade sitt anförande med att berätta att hon är en Chalmerist fastän hon inte har en Chalmersexamen. Gift med en Chalmerist och i jobbet omgiven av Chalmerister dagligen. Sara bär stolt på Chalmersandan.

Sara är besjälad av att få forskning ut i samhället, nyttiggörande. Så via startups till VD på Almi Väst till VD för Chalmers Ventures är nu Sara VD på Chalmers Stiftelse.

Sara pratar varmt om Chalmers vision. Om hur hon vill påverka inte bara Chalmers framtid utan också Sveriges. Detta sker mycket genom att Chalmers är ett av de starkaste varumärkena i Sverige och med stöd från studenter, alumner, forskare och anställda.

En alumn, som speciellt omnämndes var Marcus Wandt, Chalmerister i rymden. Sara berättade att av de få saker Marcus fick ta med sig till rymdstationen, var en Chalmers-flagga!

Men allt är inte rosor. Vi står inför stora globala förändringar. Sara var tydligt med att fortsatt teknikutveckling är inte bara nödvändigt utan kritiskt för att lösa alla utmaningar.

EU och Sverige halkar efter inom spetsforskning. EU:s BNP utgör en krympande andel av världsekonomin. Data pekar på att den mest excellenta forskningen i Sverige krymper. Fragmentering är en orsak. Därför behövs den satsning som Chalmers gör.

Det finns goda exempel. Wallenbergs satsning på Per Delsing och Chalmers för kvantteknologin. Sara trycker på att vi måste bygga vidare på Chalmers starka position, med fokus på spets. I en kombination av akademisk kvalitet på europeisk toppnivå och världsledande att få forskningen snabbt och effektivt ut i samhället.

Chalmers är Sveriges enda tekniska stiftelseuniversitet. I sin nya roll poängterar Sara behovet att vidareutveckla Chalmers som en universitetskoncern under stiftelseformen. Spetsforskning med 100 nya forskare kräver egen finansiering. Målet är att Stiftelsens kapital skall fördubblas från dagens 10 miljarder till 20 miljarder kronor år 2041. Sara är helt övertygad att detta är möjligt.Vi behöver bygga nya bolag, skapa joint ventures och satsa på fundraising.

Vad har då Chalmers för förebild? Sara pekar på EPFL (Ecole Polytechnique Federal du Lausanne). EPFL har jämförbar storlek som Chalmers. EPFL har gjort samma resa de senaste 50 åren, som den som Chalmers nu påbörjar. EPFL har under 2000-talet utvecklats till ett av världens högst ansedda tekniska universitet, som lockar studenter och forskare från 130 olika länder.

Sara avslutade sitt föredrag med att blicka tillbaka på sitt Chalmers Ventures, där hon var VD i drygt 3 år. Sara har skapat Norden bästa universitetsinkubator, som bygger på sin verksamheten på en intressant evergreen modell. Sara visade med stolthet upp lite siffror.

Chalmers Ventures är lönsamt med en avkastning på 10-20%. Över 100 bolag i portföljen, där cirka 10 bolag tillkommer per år. 2 bolag gjorde exit under 2023.

Sara presenterade ett av många unika bolag i portföljen, Elypta. Bolaget verkar inom cancerdiagnostik och erbjuder en platform för tidig upptäckt och övervakning av cancer. Ett exempel enligt Sara, hur vi kan göra skillnad och påverka vår värld och avslutade med att konstatera att det finns ett ökat intresse för förvärv av svenska bolag.

Efter den följande frågestunden, stannade Sara kvar och fortsatte samtalet med oss minglande chalmerister. Med öl, vin och pizza steg sorlet i lokalen.

18 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page