top of page

CING Stockholm mentorskapsprogram uppföljning

CING Stockholms mentorskapsprogram startade den 6 februari 2024, med matchning av 8 mycket erfarna mentorer och 8 hungriga och kompetenta adepter. Sedan dess har mentorer och adepter träffats flera gånger för att bygga relationer och påskynda adepternas personliga och professionella utveckling.Den 13 maj 2024 bjöd Bo Hedfors och Helena Andersson representerande Chalmers Alumniförenings styrelse i Stockholm in mentorer och adepter till ett uppföljningsmöte på AFRY i Solna. Tack till Bisse Frid och hennes adept Maria Bruzell Roll för att de organiserade evenemanget på AFRY.Efter separata diskussioner, Helena som modererande adepter och Bo mentorer, gick vi tillsammans för en feedbacksession. Slutsatsen blev att matchningen har fungerat, schemaläggning av möten (ibland knepigt) har varit hanterbar och alla gav programmet höga betyg. Vi bestämde oss för att låta programmet fortsätta till hösten med en sista session.


Därefter är det upp till mentorerna och adepterna att fortsätta relationen vid behov.

16 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page